Θεραπευτικό Πλαίσιο

Μια θεραπευτική σχέση διέπεται από ορισμένους κανόνες, οι οποίοι διαμορφώνουν το θεραπευτικό πλαίσιο και αφορούν κατά κανόνα θέματα όπως είναι η διάρκεια, το κόστος, η συχνότητα της συνεδρίας κ.α. Το θεραπευτικό πλαίσιο οριοθετεί τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της θεραπευτικής σχέσης, ενώ η διαμόρφωσή του θεμελιώνει την καλή διεξαγωγή της ψυχοθεραπείας.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Η συμφωνία που στηρίζεται στο θεραπευτικό πλαίσιο ονομάζεται θεραπευτικό συμβόλαιο. Το θεραπευτικό συμβόλαιο γίνεται αποδεκτό κατά την έναρξη της θεραπείας από τα δύο μέλη, διατυπώνεται γραπτώς, υπογράφεται και τηρείται μέχρι τη λήξη της θεραπείας. Παρόλο που δεν έχει νομική ισχύ, η τήρησή του είναι απαραίτητη και στοχεύει στην ηθική δέσμευση θεραπευτή-θεραπευομένου σε ένα κοινό θεραπευτικό στόχο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή της θεραπείας όταν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί και δεν επιλυθεί στα πλαίσια της θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση η «επίσημη» έναρξη μιας ψυχοθεραπείας σηματοδοτείτε από τη σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Η πρώτη συνάντηση είναι διερευνητικού χαρακτήρα και για τα δύο μέλη, στην οποία ο ενδιαφερόμενος συνήθως εξηγεί τους λόγους της επίσκεψής του και μιλά στον θεραπευτή για τον εαυτό του. Συνήθως χρειάζεται και μία δεύτερη συνάντηση, ώστε να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να αναπτύξει τα θέματά του σε μεγαλύτερο βάθος, να θέσει πιθανές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και να συναποφασίσει τελικά με τον θεραπευτή αν θα ξεκινήσουν μία συνεργασία εντός του θεραπευτικού πλαισίου.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ-ΧΡΟΝΟΣ

Όταν ξεκινήσει η θεραπεία, οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται τακτικά σε σταθερές ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδας καθόλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις επίσημες αργίες, τις περιόδους εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών.

Ο χρόνος της συνεδρίας είναι 45 λεπτά για την ατομική και 60 λεπτά για τη θεραπεία ζεύγους ή οικογένειας, ενώ υπολογίζεται από την ώρα της προγραμματισμένης συνάντησης και όχι από την ώρα άφιξης του θεραπευομένου στο γραφείο. Συνεπώς, η πιστή τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων είναι σε κάθε περίπτωση προς όφελος του θεραπευόμενου.

ΛΗΞΗ

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την εξέλιξή της και την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων που έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Συνήθως το τέλος της θεραπείας αποφασίζεται από κοινού με τον θεραπευόμενο και τίθεται μία πιθανή ημερομηνία τερματισμού όταν θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται ο θεραπευτικός στόχος. Μία μέση διάρκεια θεραπείας ξεκινάει από 6 μήνες όταν είναι μεγάλης συχνότητας (π.χ. 3 φορές την εβδομάδα), φτάνει τα 2 χρόνια όταν είναι μικρότερης συχνότητας (π.χ. 1-2 φορές την εβδομάδα), ενώ η κλασσική ψυχανάλυση μπορεί να διαρκέσει έως και κάποια χρονιά.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση της συνεδρίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά μέχρι το τέλος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας, σε αντίθετη περίπτωση η συνεδρία χρεώνεται κανονικά. Η χρέωση απαιτείται γιατί ο χρόνος που έχει δεσμευτεί για τον θεραπευόμενο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τον θεραπευτή για άλλη συνάντηση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίας από τον θεραπευτή, η συνεδρία δεν χρεώνεται. Η συστηματική ακύρωση των συνεδριών από τον θεραπευόμενο μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του θεραπευτικού συμβολαίου από πλευράς του θεραπευτή και συνεπώς σε διακοπή της θεραπείας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα στοιχεία των θεραπευομένων και το περιεχόμενο των συνεδριών, τηλεφωνικών συνομιλιών και αλληλογραφίας καταγράφονται και προστατεύονται από το απόρρητο των ψυχολόγων το οποίο μπορεί να αρθεί εάν ο ψυχολόγος κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια ή η ζωή του ίδιου του θεραπευομένου ή κάποιου άλλου προσώπου.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: